Supeluoti's Retro Interactive - Rack Em Up

Homonym

Det finns ord som stavas och uttalas lika dant men som har helt olika betydelser. De kallas homonymer. Jag såg ordet sidoruta och kom att tänka på att det skulle ju kunna vara en homonym. Det första man tänker på är ju rutan på bildörren och kanske den där lilla som fanns på gamla amazoner. Det fanns ju inte AC så på somrarna hade man alltid sidorutan öppen när man var ute och åkte. Men en sidoruta kan vara den odlade lilla plätten vid kanten, där morötterna hamnade den där sidorutan brevid potatisen.